جستجوی پیشرفته خانه و ویلا

جستجوی اختصاصی خانه و ویلا با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

خرید
خرید
خرید
سایت
سایت
خانه ویلایی در منطقه کشکوییه - شهر کشکوییه
120,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کشکوییه - شهر کشکوییه


300 m 2

09132912109
خانه ویلایی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


230 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه امیر کبیر غربی - مطهری - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه امیر کبیر غربی - مطهری - شهر رفسنجان


300 m 2

34334828
خانه ویلایی در منطقه نوق - شهر نوق
180,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه نوق - شهر نوق


562 m 2

09133929881
خانه ویلایی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان


313 m 2

09132926850
خانه ویلایی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان
560,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان


281 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک یادگار امام - شهر رفسنجان
130,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک یادگار امام - شهر رفسنجان


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک جهاد - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک جهاد - شهر رفسنجان


400 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان
380,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان


363 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان
170,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان


160 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شاه جهان آباد - شهر رفسنجان
140,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شاه جهان آباد - شهر رفسنجان


300 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


225 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مصطفی خمینی - شهر رفسنجان
370,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مصطفی خمینی - شهر رفسنجان


225 m 2

2 خوابه