جستجوی پیشرفته املاک صنعتی و کشاورزی

جستجوی اختصاصی املاک صنعتی و کشاورزی با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

خرید
خرید
خرید
سایت
سایت
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


7,500 m 2

34334828
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


16,250 m 2

34334828
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


50,000 m 2

34334828
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه نوق - شهر نوق
350,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه نوق - شهر نوق


10,000 m 2

34334828
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


550 m 2

09137354386
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
1,100,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


1 m 2

09131932182
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


15,750 m 2

۰۹۱۳۳۹۳۰۴۵۳
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
800,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


10 m 2

۰۹۳۶۳۵۹۷۷۴۵
زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان
5,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/صنعتی در منطقه حومه رفسنجان - شهر رفسنجان


110 m 2

۰۹۲۱۱۶۸۶۱۲۶