جستجوی پیشرفته آپارتمان

جستجوی اختصاصی آپارتمان با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

خرید
خرید
خرید
سایت
سایت
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار امام رضا و آزادی - شهر رفسنجان
210,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار امام رضا و آزادی - شهر رفسنجان


150 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان
140,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان


122 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار امام رضا و آزادی - شهر رفسنجان
5,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 650,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار امام رضا و آزادی - شهر رفسنجان


170 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه خیابان کارگر - کمال آباد - 15 خرداد - شهر رفسنجان
4,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه خیابان کارگر - کمال آباد - 15 خرداد - شهر رفسنجان


90 m 2

طبقه 1
خانه آپارتمانی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان
2,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان


85 m 2

طبقه 1

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان
140,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان


0 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهید فکوری - آهن فروشان - شهر رفسنجان
480,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهید فکوری - آهن فروشان - شهر رفسنجان


450 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان
110,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان


127 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک الغدیر - شهر کرمان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک الغدیر - شهر کرمان


84 m 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک یادگار امام - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک یادگار امام - شهر رفسنجان


120 m 2

طبقه 3
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار امام رضا و آزادی - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار امام رضا و آزادی - شهر رفسنجان


145 m 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک الهیه - شهر کرمان
120,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک الهیه - شهر کرمان


80 m 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه طالقاتی - ابوذر - شهر رفسنجان


180 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک الهیه - شهر کرمان
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک الهیه - شهر کرمان


103 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان
قیمتی درج نشده است
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه بلوار خلیج فارس - شهر رفسنجان


120 m 2

34334828